Loading...
Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 187 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Lê Minh Tuấn - Nguyễn Văn Tư - tranh chấp "Hợp đồng vay tài sản". TAND Tỉnh Tiền Giang 07/11/2019 13:30
2 Nguyễn Huỳnh Long - Lê Thanh Nhựt - tranh chấp "Đòi quyền sử dụng đất, nhà cho ở nhờ và yêu cầu công nhận quyền sở hữu về tài sản". TAND Tỉnh Tiền Giang 07/11/2019 07:30
3 Lê Thị Hưng - Lê Văn Cu - tranh chấp "Quyền sử dụng đất, tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất" TAND Tỉnh Tiền Giang 07/11/2019 07:30
4 Huỳnh Tú Hằng - Nguyễn Thị Thành - tranh chấp "Hợp đồng vay". TAND Tỉnh Tiền Giang 06/11/2019 13:30
5 Đoàn Minh Hoàng - Đoàn Văn Út - tranh chấp "Quyền sử dụng đất". TAND Tỉnh Tiền Giang 06/11/2019 07:30
6 Trần Thị Ngài (Ngày) - Nguyễn Văn Vũ - tranh chấp "Quyền sử dụng đất". TAND Tỉnh Tiền Giang 06/11/2019 07:30
7 Phạm Hồng Thanh - Ngô Ngọc Bảo - tranh chấp "Đất đai về mở lối đi, lối cấp thoát nước qua bất động sản". TAND Tỉnh Tiền Giang 06/11/2019 07:30
cdscv