Loading...
Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 576 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Nguyễn Thị Công - Nguyễn Thành Hy - tranh chấp "Đòi di sản thừa kế thuộc sở hữu chung, yêu cầu chia thừa kế theo pháp luật và tranh chấp quyền sử dụng đất" TAND Tỉnh Tiền Giang 29/09/2023 13:30
2 Ngô Văn Ba - Ngô Trọng Thật - tranh chấp "Yêu cầu chia di sản thừa kế theo di chúc" TAND Tỉnh Tiền Giang 29/09/2023 13:30
3 Nguyễn Xuân Trường + ĐP - Tội trộm cắp tài sản; TAND Tỉnh Tiền Giang 27/09/2023 07:30
4 Đinh Văn Hoàn - Nguyễn Văn Dũng - tranh chấp "Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản". TAND Tỉnh Tiền Giang 26/09/2023 13:30
5 Huỳnh Thị Thảnh - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang. - tranh chấp "Quyết định hành chính về lĩnh vực quản lý đất đai" TAND Tỉnh Tiền Giang 26/09/2023 13:30
6 Đặng Linh Vương + ĐP - Tội trộm cắp tài sản; Tội hủy hoại tài sản; Tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; TAND Tỉnh Tiền Giang 26/09/2023 07:30
7 Đặng Linh Vương + ĐP - Tội trộm cắp tài sản; Tội hủy hoại tài sản; Tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; TAND Tỉnh Tiền Giang 26/09/2023 07:30
cdscv