Loading...
Skip to main content

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TAND TỈNH TIỀN GIANG

Tuần 37 (từ ngày 18/9/2023 đến 22/9/2023)

Ngày

Chánh án

Huỳnh Xuân Long

Phó Chánh án

Nguyễn Xuân Tuấn

Phó Chánh án

Nguyễn Thanh Phong

Phó Chánh án

Hoàng Thị Thơ

Thứ hai,

18/9/2023

S

- Làm việc tại đơn vị

-Tham dự lớp bồi dưỡng tại Trường chính trị TG

- Làm việc tại đơn vị

-Tham dự lớp bồi dưỡng tại Trường chính trị TG

C

- Làm việc tại đơn vị

-Tham dự lớp bồi dưỡng tại Trường chính trị TG

- Làm việc tại đơn vị

-Tham dự lớp bồi dưỡng tại Trường chính trị TG

Thứ ba, 19/9/2023

S

- Làm việc tại đơn vị

-Tham dự lớp bồi dưỡng tại Trường chính trị TG

- Làm việc tại đơn vị

-Tham dự lớp bồi dưỡng tại Trường chính trị TG

C

- Làm việc tại đơn vị

- Tham gia xét xử HSST

- Tham dự lớp bồi dưỡng tại Trường chính trị TG

- Làm việc tại đơn vị

-Tham dự lớp bồi dưỡng tại Trường chính trị TG

Thứ tư, 20/9/2023

S

- Làm việc tại đơn vị

-Tham dự lớp bồi dưỡng tại Trường chính trị TG

- Làm việc tại đơn vị

-Tham dự lớp bồi dưỡng tại Trường chính trị TG

C

-Tiếp công dân tại đơn vị

- Làm việc tại đơn vị

- -Tham dự lớp bồi dưỡng tại Trường chính trị TG

- Làm việc tại đơn vị

- -Tham dự lớp bồi dưỡng tại Trường chính trị TG

Thứ năm, 21/9/2023

S

- Làm việc tại đơn vị

- Tham gia xét xử HSST

-Tham dự lớp bồi dưỡng tại Trường chính trị TG

- Làm việc tại đơn vị

-Tham dự lớp bồi dưỡng tại Trường chính trị TG

C

- Làm việc tại đơn vị

-Tham dự lớp bồi dưỡng tại Trường chính trị TG

- Làm việc tại đơn vị

-Tham dự lớp bồi dưỡng tại Trường chính trị TG

Thứ sáu, 22/9/2023

S

- Dự hội nghị tập huấn trực tuyến tại đơn vị

-Tham dự lớp bồi dưỡng tại Trường chính trị TG

- Tiếp công dân tại đơn vị

- Dự hội nghị tập huấn trực tuyến tại đơn vị

-Tham dự lớp bồi dưỡng tại Trường chính trị TG

C

- Làm việc tại đơn vị

-Tham dự lớp bồi dưỡng tại Trường chính trị TG

- Làm việc tại đơn vị

-Tham dự lớp bồi dưỡng tại Trường chính trị TG

Phân công trực Văn phòng Tòa án từ ngày 18/9/2023 – 22/9/2023

- Đ/c Võ Ngọc Hải - Chánh Văn Phòng

- Đ/c Lê Thị Hồng Tâm     - Phó Chánh Văn Phòng

Ghi chú: Trên đây là lịch làm việc dự kiến của Ban lãnh đạo TAND tỉnh, lịch có thể thay đổi khi Ban lãnh đạo có công tác khác.


cdscv