Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo tòa án huyện

Chánh án TAND huyện Cái Bè

Image
Nguyễn Văn Sâm
Năm sinh: 1970
Quê quán: xã Phú An, huyện Cai Lậy, Tiền GiangPhó Chánh án TAND huyện Cái Bè

Image
Phạm Văn Nhịn
Năm sinh: 1971
Quê quán: xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, Tiền GiangPhó Chánh án TAND huyện Cái Bè

Image
Võ Thanh Bình
Năm sinh: 1977
Quê quán: xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy, Tiền GiangChánh án TAND huyện Cai Lậy

Image
Trần Văn An
Năm sinh: 1963
Quê quán: xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, Tiền GiangPhó Chánh án TAND huyện Cai Lậy

Image
Lê Công Vĩnh Đức
Năm sinh: 1978
Quê quán: xã Thiện Trung, huyện Cái Bè, Tiền GiangPhó Chánh án TAND huyện Cai Lậy

Image
Trần Thị Hồng Phượng
Năm sinh: 1979
Quê quán: xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, Tiền GiangChánh án TAND Thị xã Cai Lậy

Image
Mai Văn Hùng Cường
Năm sinh: 1971
Quê quán: xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, Tiền GiangPhó Chánh án TAND thị xã Cai Lậy

Image
Hồ Thị Ánh Tuyết
Năm sinh: 1969
Quê quán: xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy, Tiền GiangPhó Chánh án TAND thị xã Cai Lậy

Image
Phan Thanh Sơn
Năm sinh: 1974
Quê quán: xã Tân Hoà Thành, huyện Tân Phước,Tiền GiangPhó Chánh án TAND huyện Tân Phước

Image
Nguyễn Chí Khanh
Năm sinh: 1975
Quê quán: xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, Tiền GiangPhó Chánh án TAND huyện Tân Phước

Image
Mai Thanh Liêm
Năm sinh: 1976
Quê quán: xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, Tiền GiangChánh án TAND huyện Châu Thành

Image
Trương Thị Tuyết Linh
Năm sinh: 1972
Quê quán: xã Phú Phong, huyện Châu Thành, Tiền GiangPhó Chánh án TAND huyện Châu Thành

Image
Bùi Anh Tuấn
Năm sinh: 1975
Quê quán: xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước, Tiền GiangPhó Chánh án TAND huyện Châu Thành

Image
Nguyễn Thanh Thúy
Năm sinh: 1971
Quê quán: xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, Tiền GiangChánh án TAND thành phố Mỹ Tho

Image
Ngô Hoàng Huy
Năm sinh: 1981
Quê quán: xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, Tiền GiangPhó Chánh án TAND thành phố Mỹ Tho

Image
Phạm Thị Kim Thủy
Năm sinh: 1966
Quê quán: xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, Tiền GiangChánh án TAND huyện Chợ Gạo

Image
Trần Ngọc Hạnh
Năm sinh: 1977
Quê quán: Phường 6, thành phố Mỹ Tho, Tiền GiangPhó Chánh án TAND huyện Chợ Gạo

Image
Trần Thanh Phương
Năm sinh: 1975
Quê quán: Thường Phước, Hồng Ngự, Đồng ThápPhó Chánh án TAND huyện Chợ Gạo

Image
Nguyễn Quốc Đạt
Năm sinh: 1973
Quê quán: 101 ấp 4, xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho, TGChánh án TAND huyện Gò Công Tây

Image
Lê Thị Tám
Năm sinh: 1968
Quê quán: xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây, Tiền GiangPhó Chánh án TAND huyện Gò Công Tây

Image
Nguyễn Văn Tuấn Anh
Năm sinh: 1981
Quê quán: xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, Tiền GiangPhó Chánh án TAND huyện Gò Công Tây

Image
Bùi Thanh Phú
Năm sinh: 1973
Quê quán: Bình Phú, Gò Công Tây, Tiền GiangChánh án TAND thị xã Gò Công

Image
Võ Thị Thu Thúy
Năm sinh: 1971
Quê quán: Tăng Hoà , Gò Công Đông, Tiền GiangPhó Chánh án TAND thị xã Gò Công

Image
Nguyễn Văn Thưa
Năm sinh: 1985
Quê quán: Ấp Bình Ninh, xã Bình Phan, Chợ Gạo, TGPhó Chánh án TAND thị xã Gò Công

Image
Lê Thị Hằng
Năm sinh: 1969
Quê quán: xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông, Tiền GiangChánh án TAND huyện Gò Công Đông

Image
Nguyễn Cao Tuấn
Năm sinh: 1980
Quê quán: thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, Tiền GiangPhó Chánh án TAND huyện Gò Công Đông

Image
Trần Văn Dũng
Năm sinh: 1968
Quê quán: xã Long Bình, Gò Công Tây, Tiền GiangChánh án TAND huyện Tân Phú Đông

Image
Đặng Văn Lắm
Năm sinh: 1974
Quê quán: xã Tân Hoà, huyện Gò Công Đông,Tiền GiangPhó Chánh án TAND huyện Tân Phú Đông

Image
Võ Ngọc Hải
Năm sinh: 1986
Quê quán: Xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, TGcdscv