Loading...
Skip to main content
Giới thiệu TAND Tỉnh Tiền Giang

Giới thiệu TAND Tỉnh Tiền Giang

img

Là một trong 11 Tòa án được thành lập đầu tiên trên cả nước, qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Tòa án nhân dân tỉnh Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần củng cố chính quyền cách mạng và trấn áp bọn phản cách mạng, bọn tay sai thực dân phong kiến.

Sau ngày hòa bình lập lại (30/4/1975), đất nước ta hoàn toàn thống nhất, hai tỉnh Gò Công và Mỹ Tho được sáp nhập thành tỉnh Tiền Giang. Bộ Tư pháp thuộc Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam đã ban hành Nghị định số 07- BTP/NĐ ngày 16/4/1976 về việc thành lập 21 Tòa án nhân dân các tỉnh thuộc phía nam, trong đó có Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Từ buổi đầu thành lập tháng 4 năm 1976 chỉ có hơn 10 cán bộ, nhân viên, đến nay toàn hệ thống Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Tiền Giang đã có 292 cán bộ, công chức. Bình quân hàng năm giải quyết trên 9.000 vụ việc các loại. Cơ sở vật chất được trang bị khá đầy đủ, trụ sở làm việc khang trang đáp ứng được yêu cầu của hoạt động xét xử trong giai đoạn hiện nay.

Những bước trưởng thành của hệ thống Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Tiền Giang trong những năm qua, trước hết là có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tòa án nhân dân tối cao, của Tỉnh Ủy tỉnh Tiền Giang cùng sự hỗ trợ tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Bên cạnh đó là sự nỗ lực cống hiến không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ công chức Tòa án qua các thời kỳ cần được ghi nhận và trân trọng giữ gìn.

57

Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang

img


cdscv