Skip to main content

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG PHUN THUỐC TIÊU ĐỘC, KHỬ TRÙNG KHUÔN VIÊN CƠ QUAN

(20/04/2020 07:44)

Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang phun thuốc tiêu độc, khử trùng khuôn viên cơ quan

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo công tác xét xử và hoạt động tại đơn vị, Chi đoàn cơ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đã thực hiện việc phun thuốc tiêu độc, khử trùng toàn bộ khuôn viên cơ quan.

Hàng tuần và sau khi kết thúc phiên tòa, Chi đoàn phân công đoàn viên thực hiện việc phun thuốc tiêu độc, khử trùng toàn bộ khuôn viên cơ quan, đặc biệt là các phòng xét xử, nghị án, phòng tiếp công dân, bộ phận một cửa, việc tiêu độc khử trùng được thực hiện đúng quy định của ngành y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đây là một trong những biện pháp nhằm thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại đơn vị.

image

image

image


Các tin khác

Lượt xem: 47
cdscv