Skip to main content

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG THỰC HIỆN MÔ HÌNH PHÒNG XÉT XỬ MỚI

(22/10/2018 11:14)

Ngày 08/01/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa xét xử đầu tiên thực hiện theo mô hình phòng xét xử mới được quy định tại Thông tư số 01/2017/TT-TANDTC ngày 28/7/2017 của Tòa án nhân dân Tối cao

Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang sắp xếp lại phòng xử án theo mô hình phòng xử án mới, đã thực hiện đúng quy định của Thông tư số 01/2017/TT-TANDTC ngày 28/7/2017 của Tòa án nhân dân Tối cao. Đây là hoạt động để việc xét xử được dân chủ, minh bạch, công khai, tạo điều kiện cho đội ngũ luật sư có thể phát huy vai trò của mình trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, cũng như phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng để có thể cùng nhau bảo vệ công lý, pháp chế.

Mô hình phòng xét xử mới giúp đại diện Viện kiểm sát nhân dân và luật sư có thể tranh luận bình đẳng với nhau.

image C:\Users\canhnm\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\26692720_1180829222048852_304671040_o.jpg

C:\Users\canhnm\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\26732597_1180838152047959_1653436834_o.jpg C:\Users\canhnm\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\26732564_1180838162047958_435172802_o.jpg

C:\Users\canhnm\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\26735686_1180806855384422_1840481880_o.jpg 26692964_1180806865384421_1978073372_o

Phòng xét xử theo mô hình mới

                Nguyễn Minh Cảnh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 317
cdscv